Erik Nagtzaam

Functie: 
Gezinsmanager
Werkzaam bij Jeugdbescherming sinds: 
2018

"Ik vind gezinsproblematiek complex en daardoor uitermate boeiend"

Een van onze nieuwste medewerkers is Erik Nagtzaam. Sinds 1 januari van dit jaar is hij in dienst bij Jeugdbescherming Regio Amsterdam. Hij heeft de opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming gevolgd in Driebergen en daarna 11 jaar gewerkt bij een organisatie voor specialistische jeugdhulp. Waarom maakte Erik de overstap, en wat drijft hem?

Waarom ben je gezinsmanager geworden?

In mijn vorige werk heb ik onder andere als trajectbegeleider gewerkt. Ik merkte dat ik meer invloed wilde kunnen uitoefenen op het organiseren van zorg voor een gezin en op hun toekomstperspectief, dan ik kon in die functie. Ik werkte toen al veel samen met Jeugdbescherming Regio Amsterdam en kwam bijna wekelijks hier op kantoor. De samenwerking was altijd erg prettig.

In de functie van gezinsmanager heb ik nu meer de rol die ik zocht. Ik onderzoek wat het beste is voor het kind, we schrijven met het gezin een gezinsplan en ik laat dat door de juiste jeugdzorginstelling tot uitvoering brengen. Ik heb hier meer verantwoordelijkheid voor het inzetten van de juiste zorg voor een gezin.

Jeugdbescherming ziet het gezin als een “systeem”, waarin alle rollen, dus alle gezinsleden en het netwerk om hen heen, verbonden zijn. Iedereen werkt naar hetzelfde doel toe. Als gezinsmanager voer ik de regie en zorg ik ervoor dat alle betrokkenen verbonden blijven. Tegelijk moet ik nadenken over wat er nodig is om een gezin verder te helpen en een doorbraak te krijgen. Dat begint bij het begrijpen van gezinspatronen. Wat moet er gebeuren om die te doorbreken?

Ik vind gezinsproblematiek complex en daardoor uitermate boeiend. Om ervoor te zorgen dat een kind blijvend veilig is, heb ik het hele gezin nodig om hun situatie te kunnen doorgronden. Mijn enige instrument dat ik daarvoor heb is mijn eigen gedrag. Daarom kijk ik steeds terug naar hoe ik gehandeld heb en welke technieken ik heb gebruikt om elke persoon te betrekken en iedereen met elkaar te verbinden. Uiteindelijk gaat het erom dat het gezin zelf een verandering door wil maken, niet omdat ik zeg dat het moet. Wel blijf ik staan voor de veiligheid van het kind. Elk gezin is weer nieuw en anders. Iedereen die ik ontmoet brengt een nieuwe geschiedenis mee en dat blijft interessant. Het verrijkt mijn leven. Ergens voel ik me bevoorrecht dat ik met mensen op onderzoek uit mag gaan naar de kern van hun problemen. De kern van wat hen in de weg zit om hun kinderen te geven wat ze eigenlijk graag willen: een gelukkig leven.

Ik gun iedereen een fijn leven. Kinderen zijn heel kwetsbaar en kunnen niet voor zichzelf opkomen. Dan merk ik dat ik heel volhardend ben om me voor hen in te zetten. Als ik het gezin kan helpen de patronen te veranderen, geeft mij dat het gevoel dat ik wat bijdraag aan de samenleving, ook al is het maar een heel klein beetje. Ik geloof dat het geluk van de een bijdraagt aan het geluk van de ander. Van ons allemaal.

Waarom bij Jeugdbescherming Regio Amsterdam?

Omdat ik de werkwijze erg waardeer. Iedereen werkt volgens een eenduidige methode en versterkt elkaar daarin. Dit vraagt discipline van alle medewerkers. Methodetrouw werken is een teamverantwoordelijkheid en daar sturen we samen op. Alleen als we de methode volledig volgen, vinden we de diepgang die nodig is om te begrijpen wat er in een gezin gebeurt. Dan kunnen we kinderen blijvend veilig stellen. Het is, vooral als nieuwe werknemer, niet makkelijk om helemaal volgens onze methode te werken. Het is van groot belang dat ik mijzelf hiervoor de tijd geef. Een van de eerste dingen die mijn leidinggevende tegen me zei was: “Erik, neem er twee jaar voor om deze werkwijze te leren”. Realisme vanuit de organisatie. Dat schept bij mij vertrouwen.

 

Wil je meer weten over de methode die Jeugdbescherming hanteert? Klik hier.