Henrika Peltenburg

Functie: 
Gezinsmanager
Werkzaam bij Jeugdbescherming sinds: 
2008

“Ik probeer de stem van het kind weer centraal te stellen”

Henrika Peltenburg werkt als senior gezinsmanager bij Jeugdbescherming Regio Amsterdam. Zij is al in 2008 begonnen als gezinsmanager. In dit interview vertelt ze waarom ze het werk bij Jeugdbescherming zo leuk vindt en wat haar aan de organisatie bindt.

Waarom ben je gezinsmanager geworden?

Voordat ik bij Jeugdbescherming kwam, heb ik gewerkt bij de Bascule (Academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie, red.). Het was een hele leuke baan, maar ik kon daar toen niet fulltime werken. Een vriendin van mij werkte al bij Jeugdbescherming en vertelde me over de baan. Ik werd enthousiast en heb gesolliciteerd. Met mijn ervaring kon ik beginnen als jeugdbeschermer.

Waarom bij Jeugdbescherming Regio Amsterdam?

Jeugdbescherming werkt volgens de GGW-methodiek, waarbij de veiligheid van kinderen voorop staat en je werkt met het principe ‘één gezin, één plan, één gezinsmanager’. Samen met het gezin en de betrokken hulpverleners stelt de gezinsmanager het gezinsplan op. Als gezinsmanager ben je hierin regievoerder. Mijns inziens sluit deze methodiek goed aan bij wat een gezin nodig heeft.

Het is heel dankbaar werk om met onze missie ‘Ieder kind veilig!’ op pad te gaan. Het is jouw missie om te zorgen dat de veiligheid van kinderen in penibele situaties vergroot wordt. Vooral werken met gezinnen die in een conflictscheiding zitten, waarbij ouders de scheiding soms boven de hoofden van kinderen uitvechten, doe ik graag. Daar probeer ik de stem van het kind weer centraal te stellen.

Wat ik daarnaast leuk vind, is dat ik op veel verschillende plekken in de organisatie heb gezeten en dat er veel variëteit in het werk zit. Ik werk bijvoorbeeld met jonge adolescenten en de reclassering, heb veel verschillende doelgroepen. Verder zit ik in het Veiligheidshuis in Zaanstreek-Waterland, werk ik nieuwe collega’s in en ondersteun ik collega’s die werken met gezinnen die in een conflictscheiding zitten. Je verveelt je zelden, er zit veel spanning en uitdaging in de baan!

Het is een zware baan, die tegenwoordig zwaarder is dan toen ik hier begon voor de transitie in de Jeugdzorg. De problematiek is veelomvattender dan vroeger. Vroeger was er bijvoorbeeld alleen een ondertoezichtstelling (OTS) in een gezin, nu zijn het meerdere problemen: huisvesting, financiën, een OTS, ex-partners, en dat allemaal in één gezin. Dat, in combinatie met agressie waar we soms mee te maken krijgen, dat moet je aan kunnen en willen. Ik had al veel relevante werkervaring in de hulpverlening toen ik hier kwam werken, dat helpt. Dan weet je precies hoe de hulpverlening werkt en welke hulpverleningsinstanties de beste hulp kunnen bieden aan het gezin.

Hoe ga je om met spanningen en uitdagingen in het werk?

Je moet je het werk niet persoonlijk aantrekken. Wanneer ik naar huis ga ben ik thuis en zet ik mijn werk van me af. Het is ook een bewuste keuze geweest om in Amsterdam te werken, waar ik zelf niet woon. Zo kan ik makkelijker afstand houden. Na het werk is het tijd voor mijn privéleven: mijn gezin, dat krijgt veel aandacht, en sporten.

 

Januari 2018