Miriam Laan

Functie: 
Teammanager
Werkzaam bij Jeugdbescherming sinds: 
2000

“We dagen onszelf voortdurend uit om niet stil te staan en te denken dat we er zijn.”

Miriam Laan werkt al even bij Jeugdbescherming. Sinds 2000, om precies te zijn, wat zij omschrijft als “duizelingwekkend lang”. De laatste acht jaar werkt zij met veel plezier als teammanager voor een team dat in de West-Friese gemeenten werkt en een team in Zaanstad. Elk team bestaat uit gezinsmanagers, een senior gezinsmanager en een gedragsdeskundige. In dit interview vertelt Miriam over haar rol en wat ze van haar baan vindt.

Wat was jouw vorige functie, en waarom ben je teammanager geworden?

Bij Jeugdbescherming ben ik begonnen als wat toen “gezinsvoogd” heette. Ik kreeg binnen de organisatie kansen om mezelf te ontwikkelen als professional. Na vijf jaar als gezinsvoogd te hebben gewerkt heb ik de functie van werkbegeleider gekregen, ook voor vijf jaar. Nu werk ik al acht jaar als teammanager. Ik onderschrijf onze missie “Ieder kind veilig!” en wil daar betekenis aan geven. Het geeft me veel energie dat ik de gezinsmanagers uit mijn teams kan helpen om nog betere professionals te worden.

Waarom bij Jeugdbescherming Regio Amsterdam?

Voor de gezinnen. De kracht van onze methodiek zit, naast de directe focus op kindveiligheid, in de gezinsaanpak, waarbij je iedereen betrekt. Ik wil iets toevoegen aan de moeilijkste doelgroep in onze samenleving waarin kinderen onveilig opgroeien. Bij Jeugdbescherming krijg je veel autonomie om te doen wat het juiste is voor de gezinnen, binnen de heldere kaders van de methodiek “Intensief Gezinsgericht Casemanagement” (ook wel “Generiek Gezinsgericht Werken” genoemd) die wij gebruiken. Verder is het een hele transparante en ambitieuze organisatie waarin de gezamenlijke denkkracht wordt benut. Die ambitie blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat we onszelf voortdurend uitdagen om niet stil te staan, dat we een lerende organisatie zijn en steeds weer innovatieve projecten opstarten en uitvoeren. Dat is precies wat die kinderen nodig hebben: professionals die bereid zijn om net een stap extra te zetten voor een kind.

In een lerende organisatie ligt veel nadruk op reflecteren. Bijvoorbeeld als gezinsmanager word je niet alleen ondersteund in wát je moet doen om de veiligheid binnen gezinnen voor het kind te laten toenemen, maar ook hóe je dat vervolgens doet. Die balans maakt het een interessante organisatie voor medewerkers, want je talentontwikkeling loopt parallel aan je professionele ontwikkeling. We stellen hoge eisen aan de mensen die hier werken, daar doen we ook geen concessies aan. Je wil dat de gezinnen het beste krijgen voor de acute en chronische veiligheidsissues die er zijn.

Zelf vind ik het verder prettig dat ik, in verschillende overleggen en met verschillende rollen, steeds dezelfde boodschap breng: “Ieder kind veilig!”. Ik vind het mooi om daar ambassadeur van te zijn.

Teammanager, wat maakt die baan interessant voor jou?

De functie van teammanager binnen Jeugdbescherming is heel fijn ingericht. Je staat namelijk dicht bij de teamleden en volgt hen wekelijks in het teamoverleg. Je bewaakt samen de voortgang van de gezinnen, en als teammanager kijk je ook naar de professionele en persoonlijke ontwikkeling van de gezinsmanagers. Je rol is faciliterend: ten dienste van de gezinsmanager, die weer ten dienste van de gezinnen werkt. Iedereen binnen Jeugdbescherming weet waarom hij of zij hier is, en wat wij doen, en stelt zich de vraag of het kind en het gezin er wat aan hebben.

Dus als teammanager ben je faciliterend, maar anderzijds heb je ook de mogelijkheid om een gezinsmanager als persoon te helpen. Door goed te kijken, door op het juiste moment beslissingen te nemen. Door talenten te zien en daar iets mee te doen. En het allerleukste is dat je binnen de kaders die je hebt heel veel vertrouwen en vrijheid krijgt om je werk te organiseren. Ik geef dat vertrouwen weer door aan de gezinsmanagers en zij aan de gezinnen, zo komt er wat op gang. Ik vind het heel inspirerend om te zien hoe mensen bereid zijn de sprong in het diepe te maken als je ze het vertrouwen geeft, en dan soms met een kick ervan terug komen als het gelukt is. Of als mensen terugkomen als iets niet gelukt is, dat je dan met een paar kleine interventies dat wat zwaar voelt, weer licht kunt maken. Dat maakt mijn werk ook betekenisvol.

 

April 2018