Werken bij Jeugdbescherming

 

Hier vind je meer details over werken als gezinsmanager, over de organisatie, de werkomgeving, social return, het bedrijfsrestaurant en sociaal ondernemen.

 

In detail: het werk als gezinsmanager

Dit ga je doen
Als gezinsmanager is je belangrijkste doel: Ieder kind veilig! Je werkt vanuit zowel een justitieel als een vrijwillig kader. Bij het ene gezin voer je een (reclasserings)maatregel uit en bij het andere gezin houd je toezicht op de veiligheid van de kinderen zonder dat Justitie betrokken is. De doelgroep waarmee je werkt is divers. Je begeleidt gezinnen met jonge kinderen en gaat aan de slag met pubers.

Wanneer een gezin bij Jeugdbescherming wordt aangemeld ga je direct op huisbezoek om veiligheidsafspraken te maken. Vervolgens stel je met de ouders èn de kinderen het gezinsplan op. Je verleent zelf niet de hulp, maar regisseert de hulpverlening. Daarin zoek je de samenwerking met het professionele netwerk; hulpverlenende instanties, wijkagenten en scholen, maar ook met het sociale netwerk van het gezin. Als gezinsmanager werk je methodiektrouw. Naast het afleggen van huisbezoeken, het organiseren van overleggen en het bijwonen van zittingen, is rapporteren een belangrijk onderdeel van het werk. Als gezinsmanager draai je geen weekend- of nachtdiensten, maar je bent wel flexibel en vindt het geen probleem om een keer in de avond door te werken indien er een crisissituatie is.

 

Dit ondersteunt je
Je doet dit werk nooit alleen! Er staat een deskundig team achter je dat bestaat uit een teammanager, een gedragsdeskundige, een senior gezinsmanager en gezinsmanagers. In het eerste jaar word je door de senior gezinsmanager begeleid. De organisatie biedt een warme en informele sfeer, de mogelijkheid tot flexwerken en een intensief inwerkprogramma met diverse trainingen. Je krijgt ruimte voor eigen inbreng, talentontwikkeling en deskundigheidsbevordering.

 

Dit ben jij
Als gezinsmanager heb je een respectvolle houding waarbij je steeds de samenwerking met het gezin zoekt. Je stemt je communicatie af op de ouders, maar weet ook hoe je gesprekken met kinderen voert. Je laat je niet weerhouden door weerstand en gaat door waar anderen stoppen. Je bent flexibel en kunt omgaan met spoedsituaties waarin snel geschakeld moet worden. Ervaring op het gebied van jeugdbescherming en jeugdreclassering is geen must, maar zeker wenselijk. Herken je jezelf in de eigenschappen integer, besluitvaardig en volhoudend? Sta je open voor feedback en heb je zelfreflectie? Dan past deze baan goed bij jou.

 

De organisatie

Jeugdbescherming is een gecertificeerde jeugdzorginstelling die bijdraagt aan de bescherming en veilige ontwikkeling van kinderen. Kinderen hebben recht op een goede opvoeding, zodat zij veilig kunnen opgroeien tot gezonde en evenwichtige volwassenen die volwaardig meedoen in de maatschappij. Wij brengen kinderen blijvend op de veiligheidsnorm. We werken daarbij samen met de gezinnen en met onze vele samenwerkingspartners. Bij ons werk staat het belang van het kind voorop én streven wij er altijd naar het gezin zoveel mogelijk intact en in zijn waarde te laten.

Jeugdbescherming is een organisatie met zo’n 450 medewerkers en een budget van ruim 35 miljoen. Jeugdbescherming is actief in de gemeenten uit de regio’s Amsterdam-Amstelland, Haarlemmermeer en Zaanstreek-Waterland. Sinds 2016 werken we ook in de West-Friese gemeenten en regio Alkmaar. Jaarlijks begeleidt Jeugdbescherming zo’n 3.200 gezinnen.

 

Professionele werkomgeving

Jeugdbescherming wil werken waar we het meest effectief zijn. Voor Jeugdbescherming is dat bij kinderen, dus bij gezinnen thuis, op scholen of bij ketenpartners. Daarnaast moeten professionele medewerkers elkaar kunnen vinden, samen casuïstiekoverleg kunnen voeren en relaties kunnen ontvangen in een professionele werkomgeving met alle faciliteiten voorhanden.

 

Social Return

Onze missie is om kinderen blijvend veilig te laten opgroeien. Vanuit dit doel werken we met kwetsbare groepen in de samenleving, samen met onze opdrachtgevers (gemeenten), netwerkpartners en leveranciers. Jeugdbescherming wil haar inkoopkracht benutten om zo veel mogelijk sociale impact te creëren: social return. Daarom vragen wij onze toeleveranciers een bijdrage te leveren door middel van het bieden van werkgelegenheid aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, of via andere activiteiten met een sociale impact.

 

Het bedrijfsrestaurant

In samenwerking met OSP Catering heeft Jeugdbescherming een bedrijfsrestaurant geopend. We willen samen het verschil maken door mensen te helpen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt en op zoek zijn naar een nieuwe kans. Jeugdbescherming heeft hiermee een bedrijfsrestaurant met een wereldkeuken, passend bij onze organisatie.

Door de inzet van ons bedrijfsrestaurant geven we jongeren (tot 27 jaar) met een afstand tot de arbeidsmarkt, de kans om een opleiding te volgen tot kok, gastheer of gastvrouw. De jongeren gaan één dag in de week naar school en draaien bij Jeugdbescherming volledig mee in het reguliere proces. Hierdoor doen ze veel (werknemers)vaardigheden op en vergroten ze hun zelfvertrouwen. Na een jaar ontvangen de jongeren een diploma: een startkwalificatie tot de arbeidsmarkt.

 

Sociaal ondernemen

Jeugdbescherming is een not-for-profit organisatie, met een ambitie om kinderen in de knel een veilige ontwikkeling te bieden. Intensief gezinsgericht casemanagement blijft de kern van ons werk. Daarnaast hebben we de Jeugdbescherming Akademie waar we zowel praktijk- als wetenschappelijk onderzoek doen naar de veilige ontwikkeling van kinderen, als ook kennis en praktijkervaringen delen.